Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20
 1. #1
  hoangtung212 Guest
  Dear Cac Pac!

  Em nay da len duoc gan mot tuan nay nhung chang thay Pac nao tao 4room cho em no ca.

  Minh tao buoc khoi dong day.

  Cac Pac xem ky hoi dong quan tri cua em VPH va em NVN nay co diem gi giong nhau....?????
  Gia cua em NVN se phi mot mach giong nhu VPH cho cac Pac xem....

 2. #2
  trantien Guest
  Trích dẫn Gửi bởi pvstock
  Dear Cac Pac!

  Em nay da len duoc gan mot tuan nay nhung chang thay Pac nao tao 4room cho em no ca.

  Minh tao buoc khoi dong day.

  Cac Pac xem ky hoi dong quan tri cua em VPH va em NVN nay co diem gi giong nhau....?????
  Gia cua em NVN se phi mot mach giong nhu VPH cho cac Pac xem....
  hi cac PAc!

  sao em no chang ai tham gia vay????
  Tuan sau Pac Thành thực hiện làm giá sau khi bán hết 1 trieu cp VPH, duoc khoang 60 ti, pac Dung - Vo Pac Thanh thuc hien mua tiep cp NVN sau khi ban 5k cp VPH duoc 300 tr.
  Hai Pac nay se dua cp NVN len muc gia 80k, giong nhu Pac Tuan o VPH dua em nay len 120K.......................

 3. #3
  imported_hoangduy2579 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi pvstock
  hi cac PAc!

  sao em no chang ai tham gia vay????
  Tuan sau Pac Thành thực hiện làm giá sau khi bán hết 1 trieu cp VPH, duoc khoang 60 ti, pac Dung - Vo Pac Thanh thuc hien mua tiep cp NVN sau khi ban 5k cp VPH duoc 300 tr.
  Hai Pac nay se dua cp NVN len muc gia 80k, giong nhu Pac Tuan o VPH dua em nay len 120K.......................
  Hi cac PAC!
  Sao em NVN cua em it duoc cac Pac stocker tham gia 4room vay!!!!???
  Trong tuan sau cac Pac se nghe tin Pac Thanh thong bao ban het 1trieu cp VPH, Pac Dung cung ban het not....
  Tiep theo la chuoi ngay tang gia tran truong cua em NVN nay.....Hay nhin lich su gia cua VPH, cung den 120K luon day.
  So luong CP cua em nay luu hanh ngoai thi truong rat it cac Pac ah[IMG]images/vietstock/smilies/flagfrance.gif[/IMG]

 4. #4
  Guest
  Trích dẫn Gửi bởi pvstock
  Hi cac PAC!
  Sao em NVN cua em it duoc cac Pac stocker tham gia 4room vay!!!!???
  Trong tuan sau cac Pac se nghe tin Pac Thanh thong bao ban het 1trieu cp VPH, Pac Dung cung ban het not....
  Tiep theo la chuoi ngay tang gia tran truong cua em NVN nay.....Hay nhin lich su gia cua VPH, cung den 120K luon day.
  So luong CP cua em nay luu hanh ngoai thi truong rat it cac Pac ah[IMG]images/vietstock/smilies/flagfrance.gif[/IMG]
  TỔNG HỢP CỔ PHIẾU GIA ĐÌNH
  GIA ĐÌNH PAC THÀNH: 6,57%+26,04%+20,54%+11,02%+0,04%+2,82%=67,03%</font></font>
  Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhà Việt Nam
  Số cổ phần nắm giữ: 700.000 cổ phần, chiếm 6,57% VĐL
  Số cổ phần của những ngƣời có liên quan:
  - Vợ: QUÁCH THỊ TÚ ANH, nắm giữ 2.775.000 cổ phần (chiếm 26,04% VĐL)
  - Con: TRẦN ĐỨC KHIÊM, nắm giữ 2.189.250 cổ phần (chiếm 20,54% VĐL)
  - Con: TRẦN ANH THI, nắm giữ 1.174.250 cổ phần (chiếm 11,02% VĐL)
  - Anh: TRƢƠNG KÍNH MINH, nắm giữ 4.000 cổ phần (chiếm 0.04% VĐL)
  - Anh: TRƢƠNG KÍNH ĐÌNH, nắm giữ 300.000 cổ phần (chiếm 2,82% VĐL)
  GIA DÌNH VỢ PÁC THÀNH: 3%+2,63%+0,01% = 5,65%


  Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc kinh doanh, thành viên HĐQT Công ty CP Nhà Việt Nam
  Số cổ phần nắm giữ: 280.000 cổ phần, chiếm 3% VĐL
  Số cổ phần của những ngƣời có liên quan:
  - Chị: QUÁCH THỊ TÚ ANH, nắm giữ 2.775.000 cổ phần (chiếm 26,04% VĐL)
  - Em: QUÁCH THU THANH, nắm giữ 280.000 cổ phần (chiếm 2,63% VĐL)
  - Vợ: TRƢƠNG HUỆ TRÂN, nắm giữ 2.000 cổ phần (chiếm 0,01%)

  CAC THANH VIEN HDQT KHAC = 3,1%+1,63%+1% = 5,73%

  GIA DINH PAC TRƢƠNG KÍNH ĐÌNH =3,1%
  ĐỖ VIỆT DÂN = 1,63%
  KHAC = 1%

  <font size="6"><font color="Magenta">TỔNG CỘNG ~ 78%.

  Bảng 3: Cơ cấu vốn cổ phần của Công ty đến ngày 16/12/2009
  STT Danh mục
  Giá trị
  (1.000 đồng)
  %
  Số lƣợng
  cổ đông
  Cơ cấu cổ đông
  Tổ chức Cá nhân
  1 Cổ đông nhà nƣớc

  - - - - -
  3 Cổ đông bên trong 88.848.000 83,37 26 26
  - Cổ đông sáng lập 28.850.000 27,07 02 - 02
  - Hội đồng Quản trị 48.177.000 45,21 06 - 06
  - Ban Giám đốc

  - - - - -
  - Ban kiểm soát 14.000 0,01 01 - 01
  - Cán bộ công nhân viên 11.807.000 11,08 17 - 17
  - Cổ phiếu quỹ - - - - -
  4 Cổ đông bên ngoài 17.720.000 16,63 95 95
  - Trong nƣớc 17.720.000 16,63 95 - 95
  - Nƣớc ngoài - - - - -
  Tổng cộng 106.568.000 100 121 121

  http://www.housevietnam.com/docs/Hou..._yet_final.pdf

 5. #5
  Guest
  Đã lên tàu! Hi vọng tàu bay chứ không vớ phải tàu ngầm [IMG]images/vietstock/smilies/77.gif[/IMG]

 6. #6
  Guest
  Trích dẫn Gửi bởi heobietbay
  Đã lên tàu! Hi vọng tàu bay chứ không vớ phải tàu ngầm [IMG]images/vietstock/smilies/77.gif[/IMG]
  VPH: Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 1 triệu cp
  CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH) thông báo về việc Phó Chủ tịch HĐQT công ty đã bán xong 1 triệu cp.
  • Tên người thực hiện giao dịch: Ông Trần Văn Thành
  • Mã chứng khoán giao dịch: VPH
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó CT HĐQT
  • Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch: 6,090,000 cp
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,000,000 cp
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,000,000 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 5,090,000 cp
  • Phương thức thực hiện: thỏa thuận,
  • Mục đích thực hiện giao dịch: chuyển nhượng cho đối tác thân thiết
  • Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 09/04/2010


  60 ti dong cua Pac thanh dang chuan bi lam gi day.....????

  [IMG]images/vietstock/smilies/flagfrance.gif[/IMG]

 7. #7
  Guest
  Trích dẫn Gửi bởi pvstock
  Hi cac PAC!
  Sao em NVN cua em it duoc cac Pac stocker tham gia 4room vay!!!!???
  Trong tuan sau cac Pac se nghe tin Pac Thanh thong bao ban het 1trieu cp VPH, Pac Dung cung ban het not....
  Tiep theo la chuoi ngay tang gia tran truong cua em NVN nay.....Hay nhin lich su gia cua VPH, cung den 120K luon day.
  So luong CP cua em nay luu hanh ngoai thi truong rat it cac Pac ah[IMG]images/vietstock/smilies/flagfrance.gif[/IMG]
  VPH: Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 1 triệu cp
  CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH) thông báo về việc Phó Chủ tịch HĐQT công ty đã bán xong 1 triệu cp.
  • Tên người thực hiện giao dịch: Ông Trần Văn Thành
  • Mã chứng khoán giao dịch: VPH
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó CT HĐQT
  • Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch: 6,090,000 cp
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,000,000 cp
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,000,000 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 5,090,000 cp
  • Phương thức thực hiện: thỏa thuận,
  • Mục đích thực hiện giao dịch: chuyển nhượng cho đối tác thân thiết
  • Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 09/04/2010

 8. #8
  imported_nguyenle Guest
  Trích dẫn Gửi bởi pvstock
  Hi cac PAC!
  Sao em NVN cua em it duoc cac Pac stocker tham gia 4room vay!!!!???
  Trong tuan sau cac Pac se nghe tin Pac Thanh thong bao ban het 1trieu cp VPH, Pac Dung cung ban het not....
  Tiep theo la chuoi ngay tang gia tran truong cua em NVN nay.....Hay nhin lich su gia cua VPH, cung den 120K luon day.
  So luong CP cua em nay luu hanh ngoai thi truong rat it cac Pac ah[IMG]images/vietstock/smilies/flagfrance.gif[/IMG]
  Năm 2010, CTCP Nhà Việt Nam (MCK:NVN) đặt mục tiêu 203,05 tỷ đồng doanh thu và 51,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cổ tức dự kiến 15%

  Theo đại diện của NVN trong quý I ước đạt 28,5 tỷ đồng doanh thu và 8,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Được biết Quý I thường là quý có doanh thu lợi nhuận thấp trong năm của công ty.

 9. #9
  tsmayruaxe Guest
  Trích dẫn Gửi bởi heobietbay
  Đã lên tàu! Hi vọng tàu bay chứ không vớ phải tàu ngầm [IMG]images/vietstock/smilies/77.gif[/IMG]
  NVN sẽ loanh quanh 32-34 một thời gian để thay máu dân OTC.
  Chắc cũng không còn nhiều vì cổ đông nhỏ lẻ chỉ tầm 2 triệu cổ....

 10. #10
  imported_nguyenle Guest
  NVN dự kiến 2010 lãi 51 tỷ LNST
  Vậy EPS cỡ 5k
  Giá hiện tại thì P/E chỉ cỡ 6-7.


 

Các Chủ đề tương tự

 1. TV3 top 10 nguoi` dẹp
  Bởi thanhtrang trong diễn đàn Công ty chiến ở HNX
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-02-2010, 01:09 PM
 2. Chao moi nguoi!
  Bởi trong diễn đàn Kiến thức Chứng khoán
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 22-09-2009, 12:50 PM
 3. BAN 50T MENH GIA BV TRIEU AN GIA 45
  Bởi lehoangtanh.lk trong diễn đàn SÀN OTC CỔ PHIẾU
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-03-2007, 04:50 AM
 4. cp HPT (nguoi nha FPT)
  Bởi trong diễn đàn Thị trường OTC
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-03-2007, 07:58 AM
 5. IDJ - NGUOI TIEN PHONG CHO LINH VUC MUA BAN-SAP NHAP CONG TY (M&A) O VIET NAM!!!
  Bởi Satoshi trong diễn đàn Thị trường OTC
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-03-2007, 04:59 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •