Công ty TNHH NDH Việt Nam đã bán 491,500 cp CTCP Giống Cây Trồng Trung Ương (HOSE: NSC) từ 12-22/11/2013, giảm tỷ lệ sở hữu từ 9.02% xuống 4.12%, tương đương 413,188 cp. Công ty TNHH NDH Việt Nam không còn là cổ đông lớn của NSC kể từ ngày 22/11/2013.

http://vietstock.vn/2013/11/nsc-ndh-...739-322917.htm