1. Giới thiệu chung về cậu bé lên ba Cảng Đoạn Xá ( VĐL: 35 tỷ )Công ty cổ phần Cảng
Đoạn Xá tiền thân là Xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn Xá được thành lập năm 1995. Ngày
19/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1372/QĐ-TTg, quyết định việc
chuyển Xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn Xá thành Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá với vốn điều
lệ 35.000.000.000 đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty bao gồm cung cấp
dịch vụ xếp dỡ hàng hóa tại cảng biển; kinh doanh kho bãi; dịch vụ vận tải; dịch
vụ đại lý vận tải đường biển.

Sau khi chuyển sang hoạt
động theo hình thức công ty cổ phần, Công ty đã đưa vào sử dụng và phát huy hiệu
quả ngay các dự án đầu tư trong năm 2002, 2003 là: dự án đầu tư cải tạo nâng cấp
cầu tầu cho tàu 10.000DWT với vốn đầu tư 29 tỷ đồng; dự án xây dựng nhà điều
hành vốn đầu tư 1,8 tỷ đồng; đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn số 1 (TUKAL01) 25
tỷ đồng, 01 xe nâng hàng container 45 tấn số 1, 01 xe nâng hàng đóng rút
container 04 tấn, 02 xe vận tải và các tài sản cố định khác. Công ty cũng vừa
hoàn thành dự án đầu tư cần trục chân đế sức nâng 40 tấn số 02 (TUKAL 02), bàn
giao và đưa vào khai thác góp phần làm tăng năng suất giải phóng tàu, năng lực
khai thác hàng hóa và làm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty Cảng Đoạn
xá.


Cơ cấu cổ đông của công
ty hiện gồm 51% cổ đông Nhà nước; 7,24% cổ đông pháp nhân; 40,17% cổ đông cá
nhân và 1,59% cổ đông nước ngoài.

2. Họat động kinh doanh
của công tyCác nghiệp vụ kinh doanh
chính của Cảng Đoạn Xá là các hoạt động liên quan đến khai thác cảng biển và các
dịch vụ vận tải, dịch vụ đại lý và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu,
CFS,…


Khai thác Cảng
biển:

các hoạt động liên quan đến khai thác Cảng biển bao gồm một hệ thống các dịch vụ
như xếp dỡ hàng hóa, cho thuê kho, thuê bãi, vận tải, dịch vụ hải quan,… Tuy
nhiên, trong mảng hoạt động này Công ty hiện tập trung chủ yếu vào mảng xếp dỡ
hàng hoá và dịch vụ kho bãi. Công ty có nhiều thuận lợi về mặt địa lý. Về đường
bộ, Cảng Đoạn Xá nằm ngay sát đường bao TP. Hải Phòng nối tiếp với Quốc lộ 5, từ
đây có thể thông thương với khắp các địa phương, các cơ sở kinh tế trọng điểm
phía Bắc. Về đường sông, Cảng Đoạn Xá nằm ngay cửa biển và trên tuyến vận tải
đường thủy chính của khu vực, các tầu trọng tải từ 01 vạn tấn có thể cập Cảng
thuận lợi. Dịch vụ chính của Công ty hiện nay là xếp dỡ hàng hoá mà chủ yếu là
hàng container và dịch vụ kho bãi. Các nguồn thu từ mảng dịch vụ này hiện chiếm
trên 90% tổng doanh thu của công ty.

Dịch vụ đại lý và giao
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu:
nghiệp vụ đại lý tầu
biển có nhiệm vụ nhận các yêu cầu của chủ tầu nước ngoài về gom hàng và dàn xếp
các công việc phục vụ tàu tại Cảng trong thời gian tàu ở Việt Nam. Đại lý tàu
biển được các chủ tàu nước ngoài chỉ định thay mặt và đại diện quyền lợi hợp
pháp cho họ tại Việt Nam để khai thác vận tải hàng hóa. Nghiệp vụ giao nhận đảm
nhận công việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu từ điểm đầu đến điểm cuối cho
chủ hàng. Nghiệp vụ này bao gồm các công việc cụ thể như gom hàng lẻ, nhận hàng
tại kho, đóng gói hàng, lưu kho, đăng ký hãng tầu, làm thủ tục hải quan, vận
chuyển hàng hóa với tư cách là người kinh doanh độc lập. Hiện nay mảng nghiệp vụ
này đang được công ty từng bước triển khai và hứa hẹn nhiều triển vọng lớn.
Doanh thu từ mảng nghiệp vụ này hiện chỉ chiếm khoảng hơn 6% tổng doanh thu của
công ty nhưng sẽ tăng trưởng nhanh trong tương lai.

Nghiên cứu và phát triển
sản phẩm mới:
Với chiến lược đa dạng
hóa danh mục các dịch vụ, mở rộng vùng kinh doanh, phát triển các loại hình dịch
vụ có tỷ lệ sinh lời cao như kho ngoại quan, CFS, ICD, xếp dỡ container, giao
nhận và vận chuyển hàng quá cảnh, hàng triển lãm, hàng công trình, hàng của các
cơ quan ngoại quan. DOANXA PORT liên tục tìm kiếm các sản phẩm có chất lượng cao
cho khách hàng. Điều này được thể hiện qua việc Công ty đẩy mạnh đầu tư vào cơ
sở hạ tầng và dây chuyền xếp dỡ container trong năm 2005 và năm 2006 đồng thời
sẽ xúc tiến 02 dự án đầu tư mở rộng là hợp tác xây dựng 01 cầu tầu phía thượng
lưu với Công ty Công trình Thủy Hải Phòng và 01 bến tầu tại Đình Vũ.

Sắp tới, Công ty mở rộng
kinh doanh sang mảng dịch vụ Logistics bao gồm các khâu từ tìm kiếm, thu gom
nguồn hàng từ Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Ninh bình, Thanh hoá,… vận chuyển bộ,
đóng container, bốc xếp hàng hóa qua cầu cảng và vận chuyển hàng hóa đường biển
đến thành phố Hồ Chí Minh