với việc giá GAS tăng mạnh tháng 11, 12 nhưng báo cáo KQKD quý 4 của PGS chỉ đạt 27 tỷ LNST ( bằng 45% so với quý 4/ 2012) cả năm LNST đạt 158 tỷ, không hoàn thành được kế hoạch cả năm 2013.
http://vietstock.vn/2014/02/pgs-bao-...737-330836.htm
Kết quả này không đạt được kỳ vọng trước đó khi mà giá PGS tăng thẳng từ 28 lên 38 vào ngày hôm qua