Gửi các bác một số nguồn lấy dữ liệu thị trường chứng khoán có độ tin cậy cao.

Phần mềm Vietstock Updater của Vietstock
Đây là phần mềm tính phí được Vietstock phát triển, phần mềm cung cấp dữ liệu realtime và EOD của thị trường Việt Nam cho MetaStock, AmiBroker.
http://products.vietstock.vn/service.aspx?catid=12


<font face="Arial">Phần mềm Datafeed của công ty chứng khoán VNDirect

<font face="Arial">Hiện tại phần mềm được cung cấp miễn phí dữ liệu cho AmiBroker. Phần mềm cung cấp dữ liệu EOD và không bao gồm dữ liệu realtime. </font>
https://tuvan.vndirect.com.vn/datafeed/</font>


<font face="Arial">Metakit của FireAnt Media

<font face="Arial">Phần mềm tính phí cập nhật dữ liệu cho các phần mềm PTKT phổ biến như MetaStock, AmiBroker và MetaTrader. Dữ liệu giao dịch EOD và realtime.</font>
http://corporate.fireant.vn/Home/Metakit</font>


<font face="Arial">StockTracker của Phú Toàn

<font face="Arial">Phần mềm tính phí cung cấp dữ liệu EOD cho MetaStock, AmiBroker, MetaTrader 4 và Realtime cho MetaStock.</font>
http://www.phutoan.com.vn/stocktracker</font>
<font face="Arial">

<font face="Arial">Nguồn: Trích bài viết “Phần Mềm Phân Tích Kỹ Thuật”, theo link: http://hieutranfinancialanalyst.blog...-ky-thuat.html
</font></font>