Chào bạn,

Mình cũng cần mua dữ liệu lịch sử 2 sàn Hà, Hồ theo tháng và theo tuần. Bạn liên hệ với mình theo mail: hp04.datnt@gmail.com nhé