Các bác muốn coi Dữ liệu phân tích kỹ thuật của các Thị trường chứng khoán trên thế giới thì vào đây nhé

https://www.tradingview.com/

[IMG]images/vietstock/smilies/heo09.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/heo09.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/heo09.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/heo09.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/heo09.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/heo09.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/heo09.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/heo09.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/heo09.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/heo09.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/heo09.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/heo09.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/heo09.gif[/IMG]