PPH chào sàn UPCOM từ ngày 23/8/2017, với giá tham chiếu 25.000 đồng/CP. Tuy nhiên, sau 1 tuần, giá cổ phiếu PPH chỉ còn 19.000 đồng/CP, nhưng khối lượng giao dịch thấp, thanh khoản kém. Theo phân tích kỹ thuật, PPH có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh.

http://enternews.vn/no-xau-chen-ep-pph-116317.html