Sau khi lỗ ròng trong Quý I/2017, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (UpCom: ND2) đã lãi ròng hơn 30 tỷ đồng trong Quý II do điều kiện thủy văn thuận lợi hơn. Vậy có nên đầu tư em nó lúc này ko?

http://enternews.vn/nd2-va-ap-luc-no...ng-115833.html