mình muốn chia sẻ cùng các bạn:
hiện tại trường KTQD đang tổ chức chiêu sinh học viên cho các lớp:
1 - học chứng chỉ kế toán ngân hàng
2- học chứng chỉ nhân viên tín dụng
3- học chứng chỉ chứng khoán: cơ bản và phân tích
có những chế độ miễn giảm cho từng đối tượng cụ thể, các bạn có thể xem thông tin chi tiết trên web sau:
http://bfstc.edu.vn/

học học nữa học mãi