nghe thông tin đột biến của CP HDO, mà không biết là công ty nào!