Công ty cổ phần luyện thép Sông Đà.


Vốn điều lệ: 200 tỷ.
Tru sở chính: Khu công nghiệp Đông Nam Cầu Kiền - Huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng.