Chắc nhiều bác ở đay đã bị kẹp thằng này từ hồi tháng 2 (trong đó có em) [8o|][8o|]. Các bác thạo tin, rành ck vào đây cho ý kiến nhé. Thằng PVE mà các bác đang hô hào ở kia cũng chỉ là con của PVECC thôi mà giá các bác hô 1xx, trong khi đó giá PVECC mới có 5x à, lên sàn trong năm nay, lên xong chia 1:2.5 giá 10.000