Bạn nào có thông tin về CASUMINA & KYMDAN (KQ SXKD + Kế hoạch kinh doanh trong tương lai ....) thì cho mình xin nhé. Mong tin!
Email: ducnghia191@yahoo.com