Với một mong muốn tìm hiểu và tập hợp ý kiến của các anh chị em về việc slowly down của thị trường, rất mong mọi người đóng góp ý kiến