Tôi thấy bà con hay lạm dụng lệnh ATO, ATC. Hai lệnh này là tranh mua, tranh bán: mua bán bằng mọi giá nên dể bán sàn và mua trần( mua trần còn phải xem lại trừ trường hợp lệnh LO bán trần nhiều.
ví dụ cp xxx giá tham chiếu 74 có lệnh mua 70,5:100 71:20 / có lệnh bán ATO( ATC ): 80 , 74:150 77:200 thì cp này sẻ khớp giá 70,5 với khối lượng khớp là 80 ( như lúc trước khớp định kỳ không có ATO và ATC thì đứng giá 74 và hy vợng nđt sốt ruột cho mức giá khác)
Khuyết điểm thứ hai : Khối lượng ATO (ATC) của mua và bán trong cùng trong cp khối lượng bên nào nhiều hơn bên đó thắng, cái này thì giống như hên xui may rủi.
Khuyết điểm thứ ba : Hạn chế NĐT đặt lệnh LO, vì đặt lệnh rồi thay vì khớp lệnh lại bị cái lệnh trời đánh AT... cướp trắng tay.Vậy thì ai sẻ đặt lệnh, cái này là tạo điều kiện cho các đại gia làm giá
KLLT, còn đẻ ra thêm ATO(ATC) mà nđt chẳng hiểu lệnh này áp dụng tràn lan thì thị trường tèo xuống 700 điểm không chừng.
Hiện tại tình hình rối ren , nên cp nào có đẹp cở nào thì cũng down