Tôi là một người Úc muốn tham dự TTCK Viet Nam thì có được không? Tôi cần đáp ứng nhưng điều kiện gì?