Khi lên BVSC em mới giật mình nhận ra một thực tế của TTCK chúng ta là bắt đầu có những cái bắt tay chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất, tạo dựng đồng minh để trở lên lớn mạnh hơn, đây thật sự là một tín hiệu rất rất vui từ thị trường vì các công ty đã nhận ra rằng khi bước vào WTO là bước vào một sân chơi mới , thách thức hơn và bình đẳng hơn và cái chính là có nhiều đối thủ to hơn và lớn hơn mình do vậy cần bắt tay hợp tác tận dụng ưu thế của nhau để chiếm lĩnh thị trường trước khi quá muộn.
Trich bvsc:
[img]http://www.bvsc.com.vn/images/icons/folder.gif" border="0">