Số là em mở tài khoản tại một đại lý của công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp (do em ở tỉnh lẻ mà) mấy hôm nay đặt lệnh thấy nhân viên ở đại lý fax lệnh của em đi mà chờ mãi ko thấy lệnh của mình được nhập vào mấy hôm nay chả mua bán được gì cả chán vãi. Ai có cùng hoàn cảnh với em ko?