Xin giải thích luôn SCIC là Tổng công ty đầu tư vốn nhà nước trực thuộc BTC . Cho đến thời điểm này SCIC đã tiếp nhận và quản lý vốn NN ở khoảng hơn 100 cty CP ( với số vốn quản lý lên tới cả vài ngàn tỷ- những số liệu này tôi không chắc lắm ) .


Tôi xin đề xuất phương án CPH SCIC . Nếu thực hiện theo phương án đó SCIC nên thôi tiếp nhận vốn và tạm gọi là SCIC 1 . Việc tiếp nhận vốn sẽ do SCIC 2 thực hiện .Khi SCIC2 đã đủ mạnh lại tiếp tục CPH SCIC 2.....


Vậy mục đích của việc CPH SCIC 1 là gì ?


-Tao ramột Tổng công ty thực sự mạnh đa ngành nghề , đa sở hữu ( nhà nước và cổ đông ngoài ) .Tổng công ty này sẽ có số vốn cả chục ngàn tỷ đồng , Hoạt dông đa ngành nghề . Do có sự thamgia mua CP của các cá nhân nên chắc chắn hoạt động của cty này sẽ hiệu quả hơn hẳn khi còn trực thuộc 100% ở BTC .


-Đây sẽ là kênh đầu tư mới cho cá nhân .Theo toi NN nen giữ 51% phần lớn còn lại nên bán cho CBNV đang công tác trong các công ty mà SCIC 1 đang nắm giữ CP (Bán nhưng có điieu kiện ,cam kết giữ CP trong vòng 3 năm ....và 1 phần nữa đấu giá cho các cá nhân bên ngoài .(Đấu giá lần đầu nên hạn chế tối đa việc cho các tổ chức cũng như người nước ngoài mua ) . Nên khuyến khích các NH tham gia tài trợ để các CBCNV k có điều kiện vay vốn ưu đãi để họ mua CP .


Bạn cứ thử hình dung mình là cổng của Tổng công ty mànó nắm giữ từ CP của Vinamilk ,FPT,GMD,Vinaconex.... Lúc đó chúng ta sẽ có 1 Tổng công ty tầm cỡ khu vực ,hơn nữa ta sẽ mang lại cho người lao động 1 cơ hội nữa để họ thực sự làm chủ 1 phần tài sản của các doanh nghiệp qua đó sẽ gắn kết họ với các hoạt động kinh tế . Nhờ đó sẽ tạo thêm động lực thực sự cho KT VN đi lên . Nếu làm tốt việc tuyên truyền bán đấu giá CP củaSCIC chúng ta sẽ có thêm từ vài ngàn đến vài chục ngàn cổ đong cá nhân và nếu SCIC 1 thành công thì SCIC 2,SCIC3 ...cũng sẽ thành công và se có thêm nhiều Tổng công ty thục sự mạnh của Viện Nam và có thêm cả trăm ngàn cá nhân tham gia quản lý sở hữu các Tổng công ty này . Lúc đó chúng ta sẽ thực sự có DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH .