Xin các bro vui lòng cho biết điểm khác nhau giữa Hastc và Hostc, điều kiện đối với các công ty niêm yết giữa 2 thằng này khác nhau ntn?

Tại sao Hastc lại đìu hiu vắng vẻ đến thế. Trong khi các chỉ số là khá hấp dẫn.

Có một điều mà tôi nhận ra là khi Hostc nhập lệnh thì Hastc hiếm khi thấy có lệnh mới được nhập vào.

Có phải các công ty chứng khoán đang ưu ái với Hostc trong việc nhập lệnh.