Thay đổi nhân sự - LAF
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc của công ty Cổ phần Chế biến hàng Xuất khẩu Long An đã đồng ý cho bà Nguyễn Thị Ngọc Phương- Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính kể từ ngày 01/01/2006.
------------------------------------------------------------------------

+ :bigmouth:Ơ cái tin này co gì mới mà laf đưa nhi?chẳng phải cái bà Phương này phụ trách tài chính từ trước còn gi? :confuse: tạm chưa nói đến chuyện laf lỗ tài chính ,chuyện tài cao thấp của mấy vị ........ :soangry:Làmgiàu tôi muốn đề cập đến 1 khía cạnh khác:TỶ LỆ NẮM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
-----------------------------------------------------------------------------
CTCP Chế biến HXK Long An thông báo giao dịch bán cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Ngọc Phương - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính.
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 13.090 cp (chiếm 0,68%).

Số lượng cổ phiếu giao dịch: 10.000 cp.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 3.090 cp (chiếm 0,16%).

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 24/11/2005 – 24/12/2005
-------------------------------------------------------------------

+như vậy bà này hiện đang nắm giữ quá ít cổ phiếu laf ,thế thì sao có thể chăc được bà này có dốc toàn tâm toàn ý cho laf theo những bước thăng trầm cùng công ty .Thực tế chứng minh bà này đã phủi tay khi ngửi thấy mùi "hat điều mốc" trong quý4 vừa qua . :cry: :cry:
nhìn rộng ra thi trường vn: có rất nhiều công ty mà trong đó hội đồng quản trị nắm giữ quá ít cổ phiếu ,thế thỉ sợi dây nào bền vững cột chặt quyền lợi và trách nhiệm của họ với cty đây? :wonder: :wonder: :wonder:
+theo ý kiến cá nhân LG tôi ,trong dự án luật chứng khoán sắp tới UBCK nên nâng tỷ lệ nắm giữ tối thiểu của thành viên hội đồng quản trị (đã đành điều này co trong quy định điều lệ của mỗi cty,nhưng đó mới chỉ là quy định riêng )
+ nhân tiện nói chuyện của laf ,dạo này kô thấy bác KTOL hô hào anh em trên diễn đàn mua laf nữa nhi? kô biết bác có ý định nhảy vào hdqt laf kô?nếu có LG em xin ủng hộ bác cả 2 tay !!! [IMG]images/vietstock/smilies/wink.gif[/IMG]chỉ tiếc LG tôi bán hết laf rồi ,hết quyền bầu cử [IMG]images/vietstock/smilies/teeth.gif[/IMG]