Đầu tháng 8 này tập đoàn máy bay lớn nhất thế giới tiến hành chia cổ tức, lợi nhuận hơn 30%, để nhận được thông tin cụ thể về thương vụ cũng như cách thức tham gia thị trường, vui lòng liên hệ:
Ms. Phương: 0901 359 515
hoặc email: minhphuong.200990@gmail.com