Boeing là hãng chuyên sản xuất máy bay và vũ khí quân sự của Mỹ.

Ngày 9 tháng 8 Boeing công bố chia cổ tức $1,42/Cổ Phiếu

Giá 1 Cổ Phiếu hiện tại 212 USD
Giá qua thị trường CFD 10,6 USD (đòn bẩy tài chính 1:20)

VD: Mua 1000 cổ phiếu.
Ký quỹ 10,600 USD
cổ tức chắc chắn nhận ngày 9 tháng 8 là: 1000cp x 1,42=1,420 USD
Hiệu suất lợi nhuận: 1,420:10,600= 13,39%
( Hiệu suất thay đổi tùy thuộc độ rủi ro quản trị, Chưa kể lợi nhuận từ tăng trưởng giá)

ĐÂY LÀ THƯƠNG VỤ ĐẶC TRƯNG TRONG KÊNH ĐẦU TƯ CFD, MỌI THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC THƯƠNG VỤ SẼ ĐƯỢC TRAO ĐỔI CỤ THỂ KHI LIÊN HỆ : thanhtam22071987@gmail.com