Tỷ giá EUR/USD đã tiếp tục đà sụt mạnh vào thứ Sáu tuần trước, chạm và bứt xuống dưới ngưỡng tâm lý 1.2500, tình cờ là ngưỡng thoái lui 76.4% của đà tăng lớn từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2014. Hôm nay, trong phiên sáng tại Châu Á, cặp tỷ giá đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại ngưỡng 1.2435 (S1). Nếu bứt xuống dưới ngưỡng đó, tỷ giá có thể nhắm tới ngưỡng hỗ trợ tiếp theo 1.2400 (S2). Theo quan điểm của tôi, việc tỷ giá phá vỡ ngưỡng được nhắc đến sau một cách rõ ràng là biến động có thể làm khởi phát đà giảm mạnh mẽ khác, có lẽ là về phía vùng 1.2300 (S3), được xác định bởi mức thấp nhất của ngày 20/8/2012. Đối với bức tranh lớn hơn, việc tỷ giá bứt xuống dưới ngưỡng tới hạn 1.2500 (R1) đã xác nhận mức thấp nhất thấp hơn sắp tới trên biểu đồ hàng ngày và báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng giảm dài hạn hơn.

• Ngưỡng hỗ trợ: 1.2435 (S1), 1.2400 (S2), 1.2300 (S3).

• Ngưỡng kháng cự: 1.2500 (R1), 1.2635 (R2), 1.2700 (R3).