Theo như số liệu thống kê thì:


1. Từ 01/02/2008 số lượng cổ phiếu PPC được NĐTNN mua vào gần bằng lượng bán ra


2. Nhưng giá trị mua vào từ 01/02/2008 nhỏ hơn giá trị bán ra CHỈ CÓ 5 TỶ ĐỒNG THÔI


KẾT LUẬN: NẾU EM LÀ POTATO EM CŨNG BÁN => CHỈ LỖ CÓ 5 TỶ vnd NHƯNG LẠI CƠ CẤU ĐƯỢC DANH MỤC -> DÙNG TIỀN TƯƠI TRANH MUA VỚI SCIC