Vừa rôi, tôi có nghe bản tin chứng khoán cho biết 5 ngân hàng hay tổ chức đầu tư tài chính hàng đầu Mỹ quyết định lập một Quỹ hỗ trợ thi trường Ck. Xin Pác nào biêt đó là các ngân hàng và tổ chức nào. Quỹ đó là quỹ gì?


Xin chân thành cảmơn