mình đang có lô 200.000 của công ty chứng khoán Saigonbanks Berjaya cần bán. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số đth 0906866737 (Đăng) hoặc skype: sdang209
thanks mọi người