Số lượng 10.000 cổ phiếu giá bán 83 - thấp hơn so với giá sàn --> VÀO ĐÂY xem thêm thông tin


Ai muốn mua xin liên hệ : Nguyễn Thị Lâm - 0977858969 hoặc 0903167867