Bán 10.000 CP MB 2006, sắp được mua thêm cổ phiếu tỉ lệ 28% với giá 1.5 và chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ ít nhất 27%. LH: 091-267-8755