ngan hang Viet A chuan bichot danh sach mua cp


THÁNG 7/2007: LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ ĐẠT 110% KẾ HOẠCH
Ngày 02/8/2007, Ban Tổng Giám Đốc đã có cuộc họp giao ban với các Phòng ban, Chi nhánh, Phòng Giao dịch trong toàn hệ thống VAB để thông báo kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm 2007 và đề ra phương hướng hoạt động những tháng cuối năm.


Trong 7 tháng đầu năm 2007, hoạt động VAB đã có bước tăng trưởng tốt. Việc chủ động tích cực trong điều hành, ban hành lãi suất, chương trình sản phẩm phù hợp, và từng bước nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ …đã tạo điều kiện để VAB tăng trưởng tốt. Tổng nguồn vốn hoạt động, vốn huy động, các hoạt động cho vay và đầu tư , lợi nhuận trước thuế đều đạt và vượt so với kế hoạch.


Tổng vốn huy động tổ chức kinh tế và dân cư đạt 3.349 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay 4.183 tỷ, đạt 93% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 132,05 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch tháng và đạt 79,5% kế hoạch năm.


Trong 7 tháng đầu năm 2007, VAB đã khai trương hoạt động Chi nhánh Phú Nhuận, Chi nhánh Đồng Nai, PGD Bình Sơn (Quảng Ngãi), PGD An Hải (Đà Nẵng), PGD Thăng Bình (Hội An), CN An Giang. Hoàn tất việc chuyển địa điểm và đổi tên PGD Hàng Buồm thành PGD Đống Đa, đưa tổng số điểm giao dịch của VAB lên 30 điểm tại các tỉnh, thành phố lớn, trung tâm kinh tế trên cả nước. Hiện nay, VAB đang hoàn tất hồ sơ và tìm địa điểm cho việc mở Chi nhánh Củ Chi, PGD Trường Chinh, Chợ Thiếc, Chi nhánh Quảng Ninh, Bắc Ninh…


Tại buổi họp giao ban , Ban Tổng Giám đốc cũng đã biểu dương, khen thưởng cho các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao gồm các Chi nhánh Hội An, Quảng Ngãi, Chợ Lớn, Lạc Long Quân, Tân Bình, Cần Thơ, Phú Nhuận và các Phòng Ban tại Hội Sở như : Kế toán Tài Chính, Phòng Pháp chế Hội sở, Phòng Đầu tư Liên doanh Hội sở, Phòng Ngoại tệ - vàng Hội sở.


nguon www.vietabank.com.vn