Thủy Sản Hùng Vương vốn 250tỷ.Lợi nhuận năm 2006 là 60%,đầu năm 2007 là 100%
Cần bán 1tỷ TS Hùng Vương giá 140.LH:0989113751,Hưng