Công ty kê khai thuế đầy đủ và không nợ thuế, chưa vay ngân hàng, không nợ xấu ngân hàng. Công ty đã có hóa đơn VAT tự in. Liên hệ: young.fashion.com@gmail.com