Cân bán Công ty chuyên chế biên gỗ xuất khẩu tại Bình dương.
  • Nhà xưởng khang trang,
  • Khuôn viên rộng rãi.
  • Có hợp đồng xuất khẩu ổn định.

Liên hệ: duongmb@yahoo.com