Công ty thành lập năm 2008 có trụ sở tại TP.HCM. Hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Công ty hiện đang hoạt động ổn định, thương hiệu đã có chỗ đứng trên thị trường và có sẵn hệ thống khách hàng.

Do cần tiền mặt đầu tư dự án khác nên chủ đầu tư muốn sang nhượng một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp.

Giá trị sang nhượng : 250.000.000VND ( hai trăm năm mươi triệu đồng).

Hân hạnh chào đón các nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân tham gia hợp tác cùng phát triển.

Liên hệ để biết thêm chi tiết: Tel: 0903.941420