Kính gửi : các Nhà đầu tư, các doanh nhân Việt Nam
Thị trường Hàng hóa thế giới(thường gọi là đầu tư Vàng tài khoản – Spot gold) phù hợp với các đơn vị đang kinh doanh, lưu trữ hoặc xuất nhập khẩu các loại Hàng hóa; các Nhà đầu tư đã và đang đầu tư Vàng vật chất, chứng khoán trung hạn, ngắn hạn, bất động sản ngắn hạn, các loại hàng hóa khác, …
Thị trường Hàng hóa thế giới có dịch vụ vượt trội như sau:
- Với tỷ lệ ký quỹ 1% Nhà đầu tư với nguồn vốn 20 triệu VND đã trực tiếp kinh doanh với giá trị 2 tỷ VND và phí giao dịch cho mỗi giao dịch 0.05% giá trị giao dịch => đây là cơ hội làm giàu cho những người có nguồn vốn ít trên thị trường Tài chính Toàn cầu.
- Theo múi giờ Việt Nam, phiên Châu Á bắt đầu lúc 08h00’ có mức biến động 2 –3 giá, phiên Châu Âu bắt đầu lúc 14h00’ có mức biến động 5 – 6 giá, phiên Châu Mỹ bắt đầu lúc 20h00’ có mức biến động 9 – 10 giá, phiên Châu Úc bắt đầu lúc 02h00’ ngày hôm sau có mức biến động 4 – 5 giá.
- Cơ hội kinh doanh của Nhà đầu tư trong thị trường là rất lớn với tổng biến động giá của thị trường là 20 – 24 giá, như vậy Nhà đầu tư hoàn toàn có khả năng đạt được mức lợi nhuận 20 – 24 lần số vốn ban đầu trong 01 ngày(chưa trừ phí giao dịch). Một số Nhà đầu tư có khả năng lướt sóng tốt thì mức lợi nhuận còn cao hơn.
- Phầm mềm giao dịch tiên tiến nhất, phổ biến nhất và thân thiện nhất.

Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn những rủi ro vô cùng lớn bên cạnh những cơ hội mà thị trường đem lại cho Nhà đầu tư.
Vì vậy, để giảm tối thiểu rủi ro và gia tăng khả năng kiếm lợi nhuận trong thị trường, Nhà đầu tư cần phải tuân thủ những nguyên tắc giao dịch sau:
- Phân tích Kỹ thuật để đưa ra chiến lược đầu tư hàng ngày.
- Sai xu hướng -> cắt lỗ.
- Đúng xu hướng -> chốt lời.

Tham khảo chiến lược đầu tư => www.phuongminhonline.com => Sân chơi của chuyên gia

Liên hệ: 0989 6767 94

--
http://jimmy0989676794.blogspot.com => luôn luôn đồng hành cùng Nhà đầu tư Việt Nam chinh phục đẳng cấp cao nhất trên thị trường Tài chính Thế giới