CTCP Đầu Tư Và Thương Mại TNG (HNX: TNG) công bố BCTC quý 3/2013 với doanh thu thuần ở mức 458.4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 5.4 tỷ đồng, tăng lần lượt 30.6% và 3.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc lợi nhuận sau thuế chỉ còn tăng nhẹ 3.3% là do mức giá vốn hàng bán tăng 32.7% lên mức hơn 389 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 103.9% lên mức hơn 8.8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22.2% lên mức gần 37.8 tỷ đồng. Trong khi đó, công ty không có doanh thu tài chính nhưng chi phí tài chính ở mức hơn 17 tỷ đồng còn lợi nhuận khác chỉ 849 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần ở mức hơn 947 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 21.3 tỷ đồng. Cả hai chỉ tiêu này chỉ tăng nhẹ so với 9 tháng đầu năm 2012.

Với mức lợi nhuận này, công ty chỉ đạt 42.5% kế hoạch cả năm (50.16 tỷ đồng).

Bảng kết quả kinh doanh quý 3/2013 của TNG
<a href="http://image.vietstock.vn/2013/10/21/TNG.PNG" onclick="return hs.expand(this)"></a>

BCTC quý 3/2013 TNG