Sai sơ sơ mà đã mất khối tiền, đúng là làm ăn kiểu độc quyền... vậy nên mới có tên khác là "sorry airline"... gần đây mở thêm mấy chú air mới như VietJet, hy vọng tránh độc quyền...

http://vietstock.vn/2012/07/sai-pham...351-228804.htm