Ủy ban Chứng khoán lên tiếng vụ 'làm giá' cổ phiếu DHT"DVD và một số tổ chức, cá nhân có liên quan đã có hành vi vi phạm quy định về chào mua công khai cổ phiếu DHT".

Ngày 20/10, Ủy ban Chứng khoán đã có công văn trả lời Bộ Y tế, đồng thời gửi tới Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT-HNX) về đơn kiến nghị của DHT.

Theo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 14/10, Ủy ban nhận được công văn của Bộ Y Tế về nội dung đơn kiến nghị của DHT.

Ngày 6/7/2010, Ủy ban Chứng khoán nhận được đơn kiến nghị của DHT phản ánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông (DVD) và người có liên quan của công ty có ý định thâu tóm cổ phiếu DHT để nắm giữ trên 25% cổ phần DHT nhưng không thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán, ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh của DHT.

Theo công văn của Ủy ban Chứng khoán, để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Ủy ban đã kiểm tra, rà soát giao dịch của DVD và người có liên quan đối với cổ phiếu DHT; đồng thời, có văn bản yêu cầu DVD phải tuân thủ đúng quy định pháp luật về chứng khoán nếu tiếp tục đăng ký mua thêm cổ phiếu của DHT để sở hữu từ 25% số cổ phiếu lưu hành trở lên.

Xem tiếp