Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Kết quả 1 đến 8 của 8
 1. #1
  Ngày tham gia
  Mar 2018
  Bài viết
  31
  1) Không công bố thời gian mua và giá cả sẽ mua CP.


  Thời gian mua: từ thứ4 (12/03)và duy trì khoảng nửa tháng


  Giá cả: bó tay, [[IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG]]nhưng em đoán sẽ không tranh TRẦN với em và các bác


  2) Không công bố tổng số tiền đầu tư cũng như tổng khối lượng SCIC dự kiến giao dịch.


  Tổngkhođạnchắc khoảng 3k - 5k tỷ (nhưng chắc không dùng hết đâu nhểy) ?!?


  Khối lượng: để đoán các CP mà SCIC mua trước![[IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG]]


  3) Không công bố danh mục các DN được SCIC lựa chọn để dự kiến đầu tư.


  Danh mục có thể các CP (bất kể BCs hay PNs) miễn là cơ bản tốt và thanh khoản khá, HOẶC các loại BCs mà các CTCK và NH sẽ bán để thu hồi nợ, còn danh sách thì các bác vào dự đoán chơi cho vui. [[IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG]]


  4) Cuối cùng là phương thức mua cũng sẽ được bí mật.


  Theo em sẽ chủ yếu là GDKL.


  [[IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG]]

 2. #2
  dlyfbune40 Guest
  Đã chính thức mua từ ngày hôm nay rồi.

 3. #3
  baoanith1 Guest
  Hôm nay vì các bác tranh mua nên SCIC gần như chẳng phải mua đồng nào cả. Chỉ có mỗi PPC Tây xả thì nhảy vào đỡ nên ôm bom 50 tỷ rồi.

 4. #4
  baoanith1 Guest


  Cáb bác cứ tranh mua vào rồi xả lại cho SCIC giá nào nó cũng mua mừ ,lo gì tiền của nhà nước .[[IMG]images/smilies/biggrin.gif[/IMG]]

 5. #5
  imported_hungcnx1989 Guest
  Các bác cứ tranh cãi làm gì, cuối cùng thì áp lực quá lớn của các công ty
  chứng khoán cũng làm cho VASB đành phải chấp nhận các đơn vị thành viên BÁN TỰ
  DOANH. Tại sao các cty chứng khoán nằng nặc đòi bán tự doanh thì các bác tự
  nghiên cứu và đưa ra quyết định đầu tư của mình, SCIC cũng không làm gì nổi khi
  có đến vài chục ngàn tỷ tự doanh của các cty chứng khoán.


  KÝnh
  göi:
  C¸c
  C«ng ty Chøng kho¸n, C«ng ty Qu¶n lý Quü


  §ång KÝnh göi: Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc
  Tæng Gi¸m ®èc Së Giao dÞch Chøng kho¸n TP.HC
  M
  Gi¸m ®èc Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Né
  i  Tr­íc ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 2008, t×nh h×nh thÞ tr­êng liªn tôc gi¶m
  sót nghiªm träng, xuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng ®ã, VASB ®· nhãm häp víi c¸c c«ng ty
  chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü thèng nhÊt viÖc t¹m thêi ng­ng b¸n phÇn tù
  doanh cña c«ng ty m×nh ®Ó gi¶m ¸p lùc thÞ tr­êng.  §Õn nay, nhê cã c¸c chÝnh s¸ch kÞp thêi cu¶ ChÝnh phñ, thÞ tr­êng
  ®· cã nh÷ng dÊu hiÖu håi phôc. VASB th«ng b¸o vµ xin ý kiÕn c¸c Héi viªn kh«ng
  nhÊt thiÕt ph¶i ¸p dông h×nh thøc nµy
  , nÕu c¸c Héi viªn cã ý kiÕn kh¸c th×
  th«ng b¸o l¹i cho VASB.  RÊt mong sù gióp ®ì cña Quý C«ng ty.

  Tr©n träng c¶m ¬n./.
 6. #6
  Guest
  [quote user="thuyktpn"]


  Cáb bác cứ tranh mua vào rồi xả lại cho SCIC giá nào nó cũng mua mừ ,lo gì tiền của nhà nước .

  [/quote]


  Bác ở đó mà mơ! Nó mua tham chiếu giữ TT cho đã là may! [H]

 7. #7
  Guest
  [quote user="dungvit"]

  Các bác cứ tranh cãi làm gì, cuối cùng thì áp lực quá lớn của các công ty chứng khoán cũng làm cho VASB đành phải chấp nhận các đơn vị thành viên BÁN TỰ DOANH. Tại sao các cty chứng khoán nằng nặc đòi bán tự doanh thì các bác tự nghiên cứu và đưa ra quyết định đầu tư của mình, SCIC cũng không làm gì nổi khi có đến vài chục ngàn tỷ tự doanh của các cty chứng khoán.  KÝnh göi: C¸c C«ng ty Chøng kho¸n, C«ng ty Qu¶n lý Quü


  §ång KÝnh göi: Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc


  Tæng Gi¸m ®èc Së Giao dÞch Chøng kho¸n TP.HCM


  Gi¸m ®èc Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi

  Tr­íc ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 2008, t×nh h×nh thÞ tr­êng liªn tôc gi¶m sót nghiªm träng, xuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng ®ã, VASB ®· nhãm häp víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü thèng nhÊt viÖc t¹m thêi ng­ng b¸n phÇn tù doanh cña c«ng ty m×nh ®Ó gi¶m ¸p lùc thÞ tr­êng.


  §Õn nay, nhê cã c¸c chÝnh s¸ch kÞp thêi cu¶ ChÝnh phñ, thÞ tr­êng ®· cã nh÷ng dÊu hiÖu håi phôc. VASB th«ng b¸o vµ xin ý kiÕn c¸c Héi viªn kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ¸p dông h×nh thøc nµy, nÕu c¸c Héi viªn cã ý kiÕn kh¸c th× th«ng b¸o l¹i cho VASB.

  RÊt mong sù gióp ®ì cña Quý C«ng ty.

  Tr©n träng c¶m ¬n./.

  [/quote]


  Đến tội. làm cái công văn để bán mà ẩu quá, nó các thành viên đọc không hiểu lại không bán thì khổ

 8. #8
  susu Guest
  Hôm nay SCIC chính thức mua vào.


  [[IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG]]


 

Các Chủ đề tương tự

 1. VNE bán trụ sở cho SCIC
  Bởi khiemnv.iart trong diễn đàn Doanh nghiệp sàn HoSE
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 23-12-2013, 01:23 PM
 2. SCIC mang chục ngàn tỷ gửi ngân hàng là “tỉnh táo”?
  Bởi imported_thach1990 trong diễn đàn Thảo luận Tình hình
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 11-04-2013, 11:30 AM
 3. VFR - LNST 9 tháng 67.5 tỷ. Thị giá < MG - SCIC NẮM 51% VĐL
  Bởi imported_hethongso123 trong diễn đàn Công ty chiến ở HNX
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 18-04-2012, 10:12 AM
 4. Nhìn từ đầu tư vốn của SCIC: Người ăn không hết...
  Bởi imported_damynghebaoan trong diễn đàn Thảo luận Tình hình
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 20-07-2011, 12:49 PM
 5. Ông SCIC có vốn ở đâu nhỉ?
  Bởi Byron07Z3 trong diễn đàn Doanh nghiệp sàn HoSE
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-09-2009, 01:16 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Ca Cuoc Bong Da . lịch thi đấu bóng đá hôm nay