Hiện tượng chim bay vao nha còn tùy thuộc vào từng loại chim, tùy thuộc vào màu sắc của chú chim để luận đoán xem điềm báo mang tới là gì. Thường thì những loại chim tốt, những loại chim thân thiện với con người như chim sẻ, chim công, chim én bay vào nhà là mang điều tốt lành. Còn những loại chim ác như là, chim cú, chim lợn, diều hâu… khi bay vào nhà, hoặc đậu ngoài hiên, hay bay qua, hay quay mỏ về phía nhà mình đều sẽ mang lại điềm xấu, mang lại điềm báo về những chết chóc có thể xảy ra.

Tuy nhiên về cơ bản thì ngoài hiện tượng về tâm linh cũng còn có những hiện tượng trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Và hiện tại thì vẫn chưa có bất kỳ một chứng minh khoa học nào về hiện tượng chim bay vào nhà được khoa học chứng minh. Bởi vậy tốt hơn bạn chỉ nên xem đây là những thông tin mang tính chất tham khảo, và chiêm nghiệm.


Theo Tâm linh thì con chim cú, chim lợn bị ghét bỏ là do ác nghiệp chiêu cảm vì không ai ưa thích loại chim này cả. Vì ác nghiệp mà chúng phải sinh ra đọa làm những loài này. Nên chúng đi đến đâu không phải nó mang điềm xấu đến, mà do nó tương ứng với cái nghiệp của nhà mình vậy.

Ví như nhà mình sắp sửa có người mất thì sẽ chiêu cảm con chim cú đến để mọi người đánh đuổi nó, ghét bỏ nó. Vậy là do nghiệp mà chiêu cảm con chim này đến chứ không phải nó mang nghiệp đến cho nhà mình. Vì nghiệp của nó là bị người ta ghét bỏ, bị người ta đánh đuổi, nên ở đâu cũng bị đánh đuổi.

Nên thường những nhà có nghiệp xấu như thế thì chiêu cảm chúng đến, nên chúng ta không nên đánh đuổi nó mà quay lại đánh đuổi cái nghiệp của mình. Cho nên nhà nào có chim cú, chim lợn đến như thế thì nên phát tâm quy y Tam Bảo, bắt đầu tu phúc hành thiện không vấn đề gì phải lo lắng quá.