Chào các bác,

Em thấy rất nhiều công ty sau khi IPO sẽ niêm yết trên OTC một thời gian. Như vậy, khoảng bao lâu thì doanh nghiệp sẽ chính thức được giao dịch trên sàn chính thức ạ?Xin các bác giải đáp giúp. Em xin cám ơn!

Thân,
ndba_21