Ai có links download mấy cuốn ebooks dưới đây có thể cho tôi xin được không, cảm ơn rất nhiều (và sẽ có hậu tạ nếu có yêu cầu)


1) New Concepts in Technical Trading Systems (Willes Wilder) - cuốn này có link để down trên mạng ở dạng file .rar nhưng khi tải về thì lại báo lỗi file is corrupt.


2) Dynamic Technical Trading (Philippe Cahen)


padme