Có ai từng sử dung phần mềm phân tích chứng khoán Vinatech.V_N 1.5 của công ty Vinatech chưa ??? Phần mềm ấy như thế nào vậy ??? Có gì tốt hay không tốt không ???

Mình định mua phần mềm này để tiện việc đầu tư chứng khoán nhung chưa biết thế nào, muốn nghe ý kiến của mọi người trước.....Làm ơn giúp mình nha....

Ngoài ra, mình cũng nghe nói về phần mềm Stockman 1.0 của công ty TNHH Tin học Tiên Hoàng. Nhưng thông tin rất ít....có bạn nào đã tiếp xúc hay biết gì về phần mềm này, chia sẻ với mình với...