Em newbie, mong các bác đừng giận nhé.
Theo em hiểu thì Cổ phiếu như là một "tờ giấy" chứng nhận quyền sh một hoặc một số cổ phần của 1 cổ đông. Còn khi sở hữu cổ phần trong 1 công ty thì cổ đông đó được cấp sổ cổ đông.
Như vậy 2 loại này có giống nhau không ? Có anh chị nào có ảnh scan của 2 loại này để em có thể hình dung rõ hơn được không ?
Cám ơn nhìu