Sơ lược về cách chơi cổ phiếu lướt sóng (Swing Trading)

Cách chơi cổ phiếu lướt sóng được coi là một loại giao dịch cơ bản diễn ra trong thời gian hơn 1 ngày. Trên thực tế, giao dịch lướt sóng là sự giao hòa giữa giao dịch ngày và giao dịch theo xu hướng. Một day trader thông thường chỉ nắm giữ cổ phiếu của mình vài giây đến vài giờ, không bao giờ quá một ngày. Những nhà kinh doanh xu hướng thì lại xem xét các xu hướng cơ bản dài hạn của một chỉ số hoặc chứng khoán, và có thể nắm giữ cố phiếu ấy trong vài tuần đến vài tháng. Còn những nhà đầu tư lướt sóng, họ chỉ giữ một loại cổ phiếu cụ thể vài ngày hoặc 2, 3 tuần giữa hai thái cực của xu hướng. Họ sẽ giao dịch cổ phiếu của mình nội trong 1 tuần hoặc một tháng dựa trên giao động của xu hướng là tiêu cực hay tích cực.
Chọn đúng cổ phiếu
Chìa khóa đầu tiên để chơi cổ phiếu lướt sóng thành công là chọn đúng cổ phiếu. Sự lựa chọn tốt nhất là những cổ phiếu có vốn hóa lớn thường được giao dịch nhiều nhất trên các sàn giao dịch. Trong một thị trường hoạt động, các cổ phiếu này sẽ quay quanh hai thái cực cao và thấp. Các nhà kinh doanh đu theo những đợt sóng trên thị trường trong vài ngày hoặc vài tuần, sau đó chuyển hướng ngược lại khi xu hướng của cổ phiếu bắt đầu đảo chiều.
Xem chuyên mục ngoại hối : giao dịch ngoại hối