Em vẫn chưa biết cách tính từ %cổ tức của 1 cty nào đó thành tiền mà mỗi cổ đông được hưởng khi trả cổ tức hàng năm? Thấy mọi người được hưởng cổ tức vào đầu năm em cũng muốn biết để tính toán xem nếu chừng nấy tiền mua cổ phiếu và chờ ăn cổ tức thì mình sẽ được bao nhiêu.
Bác nào biết thì giúp em nhé! Thank!