Em đang viết chuyên đề phân tích thị trường chứng khoán và các công ty chứng khoán, hiện em không thể nào tìm được số liệu về


- Giá trị môi giới chứng khoán của toàn thị trường và một số công ty lớn trong năm 2006


- Giá trị tự doanh của toàn thị trường và một số công ty lớn trong năm 2006.


Các cao thủ giúp iem đường link thông tin hoặc nếu có thì send cho iem với, iem đang rất cần để hoàn thiện field study.


Kính mong các cao thủ bớt chút thời gian giúp em nhé. Em cảm ơn trước.