Tui chưa rành cái vụ đăng ký lưuký tại 1 Cty CK để mua bán OTC như thế nào (thủ tục, cách thức...) Có bác nào rành xin chỉ giáo giúp. Xin cảm ơn

View more random threads: