Emđã học xong 03 chứng chỉ của UBCKNN,đangđịnh thi chứng chỉ hành nghề nhưngem chỉ có bằng "cử nhân caođẳng". không biết cóđược thi không? Nếu không thì văn bản nào quyđịnhđiềuđó. Xinđược giúpđỡ gấp vìsắp hết thời gian nộp hồ sơ rồi.


Cảmơn các bác nhiều!